सम्मान

CHIKO सौर moutning सिस्टम अत्यधिक ग्राहकहरु स्वीकृत छन् किनभने राम्रो गुणस्तर तर पनि डिजाइन मा विशेष मात्र होइन। यो स्थापनाका लागि धेरै सजिला छ। यसैबीच chiko सौर बढते सिस्टम 3 पार्टी प्रयोगशाला वा संगठन बाट प्रमाणीकरण प्राप्त।

सम्मान-1_03              सम्मान-1_05

1-1F110094932405 सम्मान-1_10 सम्मान-1_13 सम्मान-1_15

तेस्रो पक्ष प्राधिकरण

सम्मान-1_27 सम्मान-1_29 आदर-2

ग्राहक यात्रा

सम्मान-1_35


पूछताछ
  • * कप्चा: कृपया चयन प्रमुख

पूछताछ
  • * कप्चा: कृपया चयन हाउस

पूछताछ
  • * कप्चा: कृपया चयन विमान

पूछताछ
  • * कप्चा: कृपया चयन ट्री

पूछताछ
  • * कप्चा: कृपया चयन कार

WhatsApp Online Chat !